ศธ.แจง ออกแนวทางหักหนี้ครูทั่วประเทศ รมว.ศธ.คอนเฟิร์ม ตอนแก่เงินเหลือแน่

ในยุคที่ปัญหาหนี้สินเป็นเรื่องใหญ่หลวงของบุคลากรในหลายอาชีพ กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) ของไทยได้เดินหน้าในการจัดการปัญหานี้ด้วยการออกแนวทางชัดเจนเพื่อหักหนี้ครูทั่วประเทศ โดยมุ่งหวังให้ครูและบุคลากรทางการศึกษามีความสุขและมั่นคงทางการเงินเมื่อถึงวัยเกษียณ

นายสิริพงศ์ อังคสกุลเกียรติ ผู้ช่วยรัฐมนตรีและโฆษกของกระทรวงศึกษาธิการ ได้ชี้แจงว่า มีความเข้าใจผิดเกี่ยวกับการหักเงินบำนาญในหมู่สาธารณชน แต่จริงๆ แล้วตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการพ.ศ. 2551 ข้อ 7 (5) กำหนดให้ข้าราชการมีเงินเดือนสุทธิหลังจากการหักชำระหนี้ไม่น้อยกว่า 30% ของเงินเดือน เพื่อให้แน่ใจว่าทุกคนมีเงินเพียงพอสำหรับการดำรงชีวิตหลังเกษียณ

พล.ต.อ.เพิ่มพูน ชิดชอบ, รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ, ยืนยันว่ามาตรการดังกล่าวถูกออกแบบมาเพื่อประโยชน์สูงสุดของครูและบุคลากรทางการศึกษา โดยการดำเนินการตามระเบียบอย่างเคร่งครัดและเป็นไปในทิศทางเดียวกันทั่วทั้งประเทศ เป้าหมายคือเพื่อให้พวกเขามีเงินเหลือเพียงพอหลังจากการชำระหนี้ ด้วยคำสัญญาที่ว่า “มีกิน มีเก็บ มีเหลือ มีใช้” ในช่วงเวลาที่พวกเขาเกษียณอายุ

เพื่อสนับสนุนแนวทางนี้ กระทรวงศึกษาธิการได้จัดตั้ง “สถานีแก้หนี้” ที่ดำเนินการโดยคณะกรรมการแก้ไขหนี้สินครูและบุคลากรทางการศึกษาในแต่ละจังหวัด เพื่อประสานงานกับสหกรณ์ออมทรัพย์ครูและสถาบันการเงินอื่นๆ ในการแก้ไขปัญหาหนี้สิน โดยมีการเชิญเจ้าหนี้ทุกรายเข้าร่วมเจรจาเพื่อปรับโครงสร้างหนี้ นี่คือการเคลื่อนไหวที่สำคัญเพื่อให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับความช่วยเหลือในการจัดการหนี้สินของพวกเขาอย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นส่วนหนึ่งของความพยายามร่วมกันเพื่อสร้างอนาคตทางการเงินที่มั่นคงให้กับพวกเขา