สุดปัง! เปิดตัว กางเกงปูก้ามดาบ รวมอัตลักษณ์เมืองสมุทรสาคร

สำนักงานจัดการทรัพยากรน้ำบาดาลจังหวัดสมุทรสาคร ได้จัดทำและเปิดตัวกางเกงที่มีลวดลายเฉพาะตัวซึ่งได้แรงบันดาลใจจากวิถีชีวิต, ระบบนิเวศน์, และอัตลักษณ์ทางศิลปะของจังหวัดสมุทรสาคร ผ่านการใช้วัสดุคุณภาพสูงอย่างผ้าไหมอิตาลีแทนผ้าเรยอน เพื่อเพิ่มความทนทานและความสวยงามของกางเกงที่พิมพ์ลายเส้นคมชัดและไม่ลอกง่าย กางเกงดังกล่าวได้รับการออกแบบมาเพื่อไม่เพียงแต่เป็นสินค้าที่สะท้อนถึงความเป็นสมุทรสาครเท่านั้น แต่ยังเป็นแรงบันดาลใจและจุดเริ่มต้นในการสร้างสรรค์สินค้าต่างๆ ต่อไป

ในกางเกงปูก้ามดาบนี้ มีลวดลายหลากหลายที่บอกเล่าเรื่องราวของจังหวัดสมุทรสาคร ได้แก่:

  • ลายป่าชายเลน: ลายนี้แสดงถึงต้นโกงกาง ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของพืชในป่าชายเลน มีเส้นโค้งลงล่างและหยดน้ำที่สื่อถึงความชุ่มชื่นและความสำคัญของป่าชายเลนเป็นแหล่งอาหารสำคัญ
  • ลายคลื่นน้ำ 3 ระลอก: ลายนี้ประกอบด้วยคลื่นน้ำ 3 ระลอกที่ผสมผสานกับลายเส้นคล้ายลายกนก สื่อถึงความอุดมสมบูรณ์ของทะเลและการใช้ชีวิตประมง
  • ลายปูก้ามดาบและต้นไม้ชายเลน: ลายนี้เน้นถึงความสำคัญของปูก้ามดาบในระบบนิเวศน์ป่าชายเลน ทั้งในฐานะผู้ผลิตอาหารและสัญลักษณ์ของความอุดมสมบูรณ์
  • ลายคลื่นน้ำ 3 เส้น: แสดงถึงสมุทรสาครเป็น “เมือง 3 น้ำ” ที่มีน้ำจืด