ตร.ไซเบอร์รวบ 2 ขบวนการปลอมวุฒิการศึกษา พบมหาวิทยาลัยดังโดนปลอมเพียบ

การปฏิบัติการของตำรวจไซเบอร์ที่สามารถทลายเครือข่ายการปล […]

Read the article.